Televizija Slovenije - 1. program  - uživo na internetu !
Regionalni online (internet) televizijski program


gizdic.com > Online TV > Televizija Slovenije - 1. program - Ljubljana, Slovenija


RTV SLO 1
TVS v svojih programih posebno skrb posveča slovenskemu jeziku in kulturi. Programsko se držimo evropskih standardov, saj je v paleti ponudbe, ki jo oddajamo, ogromno evropskega programa, ki se je, glede na raziskave gledanosti, udomačil tudi pri slovenskem gledalcu. Trend gledanosti javnih televizij v svetu kaže, da gledalci želijo gledati kvalitetnejše in zahtevnejše programe in trendu sledijo tudi gledalci v Sloveniji, zato je toliko pomembneje, da program TV Slovenija sledi misli: ťJavna radiodifuzija je poskus ustvarjanja kvalitetnih popularnih programov… Ne posreduje zgolj stereotipov. Prispeva h kvaliteti življenja ljudi. Njeni programski žanri odslikavajo kompleksnost človeških bitij.Ť
(J.Powell, BBC1)