Kalendar Uskrsa !
Razne korisne informacije gizdic.com network-a !


gizdic.com > Razne korisne informacije > Kalendar Uskrsa (Uskrsna nedjelja)


Datumi Uskrsa
KATOLIČKI
PRAVOSLAVNI
1990 : 15.4. 15.4.
1991 : 31.3. 7.4.
1992 : 19.4. 26.4.
1993 : 11.4. 18.4.
1994 : 3.4. 1.5.
1995 : 16.4. 23.4.
1996 : 7.4. 14.4.
1997 : 30.3. 27.4.
1998 : 12.4. 19.4.
1999 : 4.4. 11.4.
2000 : 23.4. 30.4.
2001 : 15.4. 15.4.
2002 : 31.3. 5.5.
2003 : 20.4. 27.4.
2004 : 11.4. 11.4.
2005 : 27.3. 1.5.
2006 : 16.4. 23.4.
2007 : 8.4. 8.4
2008 : 23.3. 27.4.
2009 : 12.4. 19.4.
2010 : 4.4. 4.4.
2011 : 24.4. 24.4.
2012 : 8.4. 15.4.
2013 : 31.3. 5.5.
2014 : 20.4. 20.4.
2015 : 5.4. 12.4.
2016 : 27.3. 16.4.
2017 : 16.4. 16.4.
2018 : 1.4. 8.4.
2019 : 21.4. 28.4.
2020 : 12.4. 19.4.
2021 : 4.4. 2.5.
2022 : 17.4. 24.4.
2023 : 9.4. 16.4.
2024 : 31.3. 5.5.
2025 : 20.4. 20.4.
2026 : 5.4. 12.4.
2027 : 28.3. 2.5.
2028 :16.4. 16.4.
2029 : 1.4. 8.4.
2030 : 21.4. 28.4.