Larina igraonica !
Larine besplatne online flash igre i igrice za bebe, djecu i "odrasle" !


gizdic.com > Linkajte na nas


Linkajte na Laru

Kako god želite linkati na nas, hvala Vam. Ispod su samo neki od primjera. Ako Vam se sviđaju samo kopirajte HTML kod u bijelom prozoru i zalijepite ga (copy/paste) na svoju stranicu ili blog gdje želite imati link na nas. Možete napraviti i svoj banner za link na naše stranice. Ako želite uvrstiti ćemo ga na naš site. Kontaktirati nas u vezi bannera možete putem online forme, OVDJE.

Linkovi koje ste Vi napravili su OVDJE !


Tekst link :

Larina igraonica

<a href="http://www.gizdic.com/igre">Larina igraonica</a>

Banner 1 : 120 x 60 piksela.


<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="120" height="60">
<param name="movie" value="http://www.gizdic.com/igre/images/link120x60.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="http://www.gizdic.com/igre/images/link120x60.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="120" height="60"></embed></object>

Banner 2 : 468 x 60 piksela.


<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="468" height="60">
<param name="movie" value="http://www.gizdic.com/igre/images/link468x60.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="http://www.gizdic.com/igre/images/link468x60.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed></object>

Banner 3 : 88 x 31 piksela.


<a href="http://www.gizdic.com/igre"><img src="http://www.gizdic.com/igre/images/link88x31.gif"></a>

Banner 4 : 120 x 60 piksela

Larina igraonica !

<a href="http://www.gizdic.com/igre/" target="_blank"><img src="http://www.gizdic.com/igre/images/link120x60.gif" alt="Larina igraonica !" width="120" height="60" border="0"></a>